Βιογραφία Αγίας Μαρίνας

Χεὶρ δημίου τέμνει σε Μαρῖνα ξίφει,Χεὶρ Κυρίου χάριτι θείᾳ δὲ στέφει.Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Μαρῖνα δειροτομήθη. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαυδίου του Β’, το […]

Read More →

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ,ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Το παρακάτω ιστορικό γράφηκε ως υπόμνημα από τον ιερομόναχο Σεραφείμ τον Θυηπόλο το 1548 ο οποίος υπήρξε και Πρώτος του Αγίου Όρους και διέσωσε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Στη […]

Read More →

Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται και ευρήσουσιν τρυφήν αέναον εν αγκάλαις Κυρίου..

Σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα ψυχοσάββατα είναι ένα είδος άκαιρου (μη προγραμματισμένου) μνημοσύνου που αναλαμβάνει η ίδια εκκλησία για όσους δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να τελέσουν τα καθιερωμένα […]

Read More →

Α’ Οικουμενική Σύνοδος και η σημασία της (325μ.χ.)

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. καταδίκασε τον Άρειο και τον Αρειανισμό. Διατύπωσε τους πρώτους όρους ορθού Χριστιανικού δόγματος και ιδιαίτερα τα περί […]

Read More →

Πατρῶν Χρυσόστομος: « Πυρπόλησε καρδιές καί πάλι Ἐθνεγέρτα Γερμανέ…»

Μέ ρίγη συγκινήσεως καί ἐνθουσιασμό μεγάλο, ἡ πόλις τῶν Πατρῶν, ὑποδέχτηκε, τά Ὀστᾶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, προκειμένου νά τιμηθῇ ὁ λαμπρός Ἐθνεγέρτης Ἱεράρχης πού ὓψωσε τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως […]

Read More →

Όρθρος των Κυριακών. (Ἐν κατανύξει ψάλλειν, ἀκούειν, μετέχειν)

Ὄρθρος σημαίνει τὸ χρονικὸ διάστημα λίγο πρὶν τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση τὸ 24ωρο ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς νύχτας (θἄπρεπε νὰ λέγεται νυχθήμερο καὶ ὄχι ἡμερόνυχτο). […]

Read More →

Υποδοχή των Ιερών λειψάνων του Παλαιών Πατρών Γερμανού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Ἐν Πάτραις τῇ  24ῃ Μαΐου 2021Ἀριθμ. Πρωτ.: 170 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 381Η Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν  Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς σᾶς ἀναγγέλομεν, ὅτι  στίς […]

Read More →

«Η Πόλις εάλω» – Ο Ελληνισμός και η Χριστιανοσύνη ζουν

Πεντακόσια εξήντα οκτώ χρόνια από την αποφράδα ημέρα – Η απάντηση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ Β’ λίγο πριν από την πτώση της Βασιλεύουσας Πέρασαν 560 χρόνια από την αποφράδα […]

Read More →