Αγιογραφίες Ναού

Η αγιογράφιση του Ιερού Ναού δεν έχει ολοκληρωθεί.

Απομένει αρκετός χώρος για την αποπεράτωση.Στην Αγιογραφία μπορεί να τοποθετηθεί και ειδική πλακέτα εις μνήμην..

Όποιος/α   επιθυμεί να συνδράμει στην αποπεράτωση της αγιογράφησης παρακαλώ  να επικοινωνήσει μαζί μας.