Ο συμβολισμός της σφραγίδος στο πρόσφορο

Σφραγίδα μερίδες των αγγέλων και όλων των αγίων μερίδα της Παναγίας (Ιησούς Χριστός νικά) ο Αμνός Πρόσοφρο Τι συμβολίζει η σφραγίδα στο Πρόσφορο; Γιατί την βάζουμε;Πρόσφορο είναι το ψωμί που […]

Read More →

Την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ..

ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΑΝ ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΣ ΤΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,  ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΘΟΡΩΣ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΕΚΟΥΣΑΝ, ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΝΟΜΕΝ    Ἐν Πειραιεῖ  14-8-2015 πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας […]

Read More →