Ευαγγέλιο-Απόστολος Κυριακής

19-9-2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων (+276).

Στοιχεία του  Αγίου Ευαγγελίου -Αποστόλου απο τον Ορθόδοξο Συναξαριστή  http://www.saint.gr/01/17/index.aspx