Εσπερινός-Όρθρος & Θεία Λειτουργία Αγίας Ειρήνης

Του έτους 2019

(να διευκρινιστεί πως το τυπικό της ακολουθίαςειναι του 2019 και σύμφωνα με το πότε πέφτει το Πάσχα ,διαμορφώνεται αναλόγως